Boka nu

070 - 54 12 107

UTBILDNINGAR I

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

Hjärt-lungräddning & Första Hjälpen utbildningarna sker i era befintliga lokaler eller i lokal hos Injektion & Hälsa. Kursböcker och materialkostnader ingår i priset. Begär gärna offert.
Utförs av Anneli Johnsson, huvudinstruktör och certifierad enligt HLR-rådets riktlinjer.
Sidan är under ombyggnad!!!
URSÄKTA OM DET ÄR LITE RÖRIGT.

Grundutbildning i Vuxen HLR

Pris 480 kr per deltagare (exkl. moms)

Inga förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Grundutbildning i Barn HLR

Pris 480 kr per deltagare (exkl. moms)

Inga förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Repetitionsutbildning Vuxen-HLR

Pris 480 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Repetitionsutbildning i Barn-HLR

Pris 480 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Pris 4.500 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Instruktörsutbildning i Barn-HLR

Pris 4.500 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Grundutbildning i S-HLR vuxen

Pris 3.900 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Grundutbildning i S-HLR barn

Pris 3.900 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Instruktörsutbildning i S-HLR vuxen

Pris 4.500 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

Instruktörsutbildning i S-HLR barn

Pris 4.500 kr per deltagare (exkl. moms)

Förkunskaper krävs

Detaljerad beskrivning

DETaljerad beskrivning av

UTBILDNING I HJÄRT-LUNGRÄDDNING & FÖRSTA HJÄLPEN

Företag, skolor, vårdinrättningar begär gärna offert.

Begär gärna offert.


Grundutbildning i vuxen HLR

HLR
Pris 480 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

 • HLR

 • Använda en hjärtstartare

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

 • Ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Repetera gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.

Grundutbildningen tar 1-2 timmar beroende på antal deltagare. Max 10 deltagare per kurs.

 • Vuxen-HLR
Grundutbildning i vuxen HLR

480 SEK

2 h 30 min.

Grundutbildning i Barn-HLR

HLR
Pris 480 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Deltagare i Barn-HLR får lära sig att utföra:

 • HLR

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

 • Åtgärder vid drunkning

 • Barnolycksfall och trygga miljöer


Målgrupp
är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Repetera gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.

Grundutbildningen tar 2,5 timmar. Max 10 deltagare per kurs.

 • Barn-HLR
Grundutbildning i Barn-HLR

480 SEK

2 h 30 min

Repetitionsutbildning i HLR vuxen

HLR
Pris 480 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper

 • Deltagit i vuxen-HLR grundutbildning

Praktiska färdigheter i HLR försämras inom 3-6 månader. Svenska HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning minst en gång per år.

Vid utbildningstillfälle tränar man olika verklighetsscenario.

Repetitionsutbildning behövs för att:

 • Kvaliteten höjs på HLR och handlingsberedskapen ökar

 • Ökad mängd träning ger både färdighet och trygghet för den som startar HLR

Tidsåtgång vid repetion varierar beronede på dina kunskaper och önskemål på exempelvis olika scenario.

Max 12 deltagare per kurs.

 • Repetitionsutbildning i Vuxen-HLR
Repetitionsutbildning i HLR vuxen

480 SEK

2 timmar

Repetitionsutbildning i Barn- HLR

HLR
Pris 480 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper

 • Deltagit i Barn-HLR grundutbildning

Praktiska färdigheter i HLR försämras inom 3-6 månader. Svenska HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning minst en gång per år.

Vid utbildningstillfälle tränar man olika verklighetsscenario.

Repetitionsutbildning behövs för att:

 • Kvaliteten höjs på HLR och handlingsberedskapen ökar

 • Ökad mängd träning ger både färdighet och trygghet för den som startar HLR

Tidsåtgång vid repetion varierar beronede på dina kunskaper och önskemål på exempelvis olika scenario.

Max 12 deltagare per kus

 • Repetitionsutbildning Barn-HLR
Repetitionsutbildning i Barn- HLR

480 SEK

2 timmar

Instruktörsutbildning Vuxen HLR

HLR
Pris 4 500 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper för instruktörsutbildning

 • Deltagit i grundutbildningen i vuxen-HLR inom 6 månader

 • Sett instruktionsfilmen HLR

 • Läst in instruktörsbok i vuxen-HLR

 • Läst in handlingsplanen HLR vid drunkning

 • genomfört webbutbildning med godkänt resultat

 • förberedd träningsuppgift

Kursinnehåll
Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR
Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:

 • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR

 • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare

 • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Instruktörsutbildning i Barn HLR

HLR
Pris 4 500 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper instruktörsutbildning

 • Deltagit i Barn-HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildningen

 • Sett filmen hjärt-lungräddning till barn

 • Läst instruktörsboken Barn-HLR

 • Genomfört webbutbilrningen i Barn-HLR på instruktörsnivå med godkänt resultat

 • Förberett träningsuppgifter

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Instruktörsutbildning i Barn-HLR

Grundutbildning i S-HLR vuxen

S-hLR
Pris 3 900 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp

 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016

 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.

 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.

 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

 • Deltagit i vuxen-HLR grundutbildning inom 6 månader

 • inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”

 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag

 • behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR

 • behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Grundutbildning i S-HLR vuxen

Grundutbildning i S-HLR barn

S-hLR
Pris 3 900 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

GRUNDUTBILDNING I S-HLR barn

 • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik

 • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik

 • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp

 • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för

 • larm och träning av samarbete vid akuta situationer

 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.

 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR barn

 • inläst kursbok S-HLR barn och materialet

 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga

 • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika

 • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Grundutbildning i S-HLR barn

Grundutbildning i S-HLR barn

S-hLR
Pris 3 900 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

GRUNDUTBILDNING I S-HLR barn

 • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik

 • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik

 • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp

 • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för

 • larm och träning av samarbete vid akuta situationer

 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.

 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR barn

 • inläst kursbok S-HLR barn och materialet

 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga

 • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika

 • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Grundutbildning i S-HLR barn

Instruktörsutbildning i S-HLR vuxen

S-hLR
Pris 4 500 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper för instruktörsutbildning

 • Deltagit i S-HLR grundutbildningen inom 6 månader

 • Läst instruktörsboken i vuxen-HLR och tittat på Mini-Ann filmen

 • Läst in kursboken i S-HLR vuxen och instruktörsboken S-HLR vuxen

 • genomförd webbutbildning både för grundkurs och instruktörskurs med godkänt resultat

Kursinnehåll
Diskussion o pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

Lärandemål för instruktörsutbildning
När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna:–

 • förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i S-HLR

 • planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i S-HLR vuxen samt utbildning i Vuxen-HLR

 • förstå och förklara lärandemål för deltagare i grundutbildning i S-HLR vuxen.

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.

 • Instruktörsutbildning i S-HLR vuxen

Instruktörsutbildning i S-HLR barn

S-hLR
Pris 4 500 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper för instruktörsutbildning

 • ha tittat på filmen ”Hjärt-lungräddning till barn” samt läst in instruktörsboken i S-HLR barn

 • genomförd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn inom 6 månader innan instruktörsutbildningen

 • inläst kursbok och instruktörsbok i S-HLR barn samt genomförd webbutbildning för instruktör med godkänt resultat

Kursinnehåll

Diskussion o pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

Instruktörsutbildningen tar 4-6 timmar. Max 6 deltagare per kurs.

Kursböcker ingår i priset och skickas 2-4 veckor innan kursdatum.

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA.


 • Instruktörsutbildning i S-HLR barn

Första Hjälpen

Första hjälpen
Pris 1 500 SEK
(exkl. moms)

Detaljerad beskrivning

Förkunskaper

 • Grundutbildning vuxen HLR. Inte äldre än 2 månader.

 • Kan genomföras vid kurstillfället i samband med första hjälpen utbildningen.

KURSINNEHÅLL

Inledning:

 • Första hjälpen - livsviktiga minuter

 • Kedjan som räddar liv

 • Sök hjälp på rätt nivå

 • Samhällets stöd

 • Nödnummer

 Bedömning:

 • Bedöm situationen

 • Säkra olycksplatsen

 • Bedömning L-ABC

Sjukdomsfall och olycksfall:

 • Hjärtinfarkt

 • Stroke

 • Diabetes

 • Yttre bldöning

 • Inre blödning

 • Cirkulationssvikt

 • Allergisk reaktion

 • Brännskada

 • Kampanfall och epilepsi

 • Nack- ryggskada

Psykiska reaktioner:

Kris/krisstöd

Första hjälpen utbildning tar 4 timmar. Max 10 deltagare per kurs.​

I priset ingår ett första hjälpen paket.

 • Första Hjälpen
Första Hjälpen

1.500 SEK

4 timmar

Anneli Johnsson

Legitimerad sjuksköterska

Vad kul att just du hittat hit! Jag heter Anneli och grundade Injektion & Hälsa 2007. Tidigare hette kliniken AJ Fillers. Inriktningen är att vara den lilla kliniken med stort fokus på dig som kund. Jag är legitimerad sjuksköterska, vårdlärare samt huvudinstruktör i hjärt-lungräddning. Jag utför alltifrån injektioner, Covid-19 test till HLR-utbildning. För dig som är företagare kan du begära offert för HLR-utbildning. Nu ser jag fram emot att höra ifrån dig!

Läs vad tidigare kunder sagt om mig

"Super nöjd med resultat. Jätte fin och mysig mottagning" - Anna-Liza M.

"Blev väldigt bra bemött." - Tobias S.

"Fantastisk kvinna!!, känner mig väl omhändertagen. Rekommenderas starkt." - Magdalena C.

"Fint bemötande kunnig o serviceminded, Kändes riktigt bra!" - Lena O.

Kontaktformulär

Namn E-post Telefonnummer Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

Vänligen hör av dig om du har minsta lilla fråga, jag svarar mer än gärna på dina frågor. Högt som lågt!

Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd

070 - 54 12 107

info@injektionochhalsa.se